Dona remeiera

Escena d'Herbari Historiat. "Theatrum
Sanitatis". Biblioteca Casanatense.
Roma. Segle XV

DADES PERSONALS

TREBALL

CONDICIONS DE VIDA

TREBALL ESCRIT

RECURSOS

Comuns a tots els personatges (cal seleccionar la informació que us convé per al vostre)

Específics (dels vostres dos personatges)