Bisbe

Frontal de l'altar del Monestir de Sant Serní
de Tavèrnoles. Alt Urgell. Segle XII

DADES PERSONALS

TREBALL

CONDICIONS DE VIDA

TREBALL ESCRIT

RECURSOS

Comuns a tots els personatges (cal seleccionar la informació que us convé per al vostre)

Específics (dels vostres dos personatges)