Constructor de catedrals

Imatge d'un manuscrit amb Déu
Creador Gran Arquitecte de l'Univers.

DADES PERSONALS

TREBALL

CONDICIONS DE VIDA

TREBALL ESCRIT

RECURSOS

Comuns a tots els personatges (cal seleccionar la informació que us convé per al vostre)

Específics (dels vostres dos personatges)