Al-Àndalus
Introducció Tasca Procés Avaluació Conclusions Guia Crèdits

CRÈDITS

Aquesta webquest és una idea original de Marta Marquès, professora de literatura, Albert Oliveres, professor d'història de l'art i Música, i Oriol Nogueras, professor d'Història, docents de l'Escola Súnion de Barcelona. A base de posar-la en pràctica, altres docents com el Pau Raventós, professor de literatura i el Martí Castellarnau, professor d'història de l'art, també hi han intervingut en les diferents modificacions que s'hi han fet. El projecta s'emmarca dins d'una mate`ria que pretén ser transversal dins de l'àmbit social, anomenada "Cultura i Civilització", i que pretén combinar estratègies didàctiques innovadores amb mètodes de caràcter magistral. Una de les principals aventatges és que es gaudeix de 8 sessions setmanals repartides entre els tres docents, i això permet realitzar aquest tipus de projectes, per la seva embergadura, requereixen temps.

Com de costum, en tot projecte de tipologia webquest, cal citar a Bernie Dodge com a creador d'aquest model pedagògic, i que ha permès introduir a les aules una metodologia diferent i atractiva utilitzant recursos d'internet.

Per últim, i pel que fa a drets d'autor, la pàgina web d'aquest projecte s'allotja en una web mare, www.onogueras.com. Tot allò que es troba dins la web està sota llicència Creative Commons 3.0 free Cultural, i per tant permet la seva reutilització i adaptació sota les condicions de reconeixement d'autoria, tot enllaçant el nou producte al projecte original aquí trobat.