Al-Àndalus
Introducció Tasca Procés Avaluació Conclusions Guia Crèdits

AVALUACIÓ

Aquestes graelles us serviran per veure a priori tot allò que es tindrà en compte a l'avaluació dels vostres treballs i exposicions. És convenient donar-hi una ullada sovint per tal de tenir una guia d'allò que es valorarà.Al curs de la intranet de l'Escola podreu trobar els formularis per fer la co-avaluació dels vostres companys, tal i com s'expressa en l'última graella.