Al-Àndalus
Introducció Tasca Procés Avaluació Conclusions Guia Crèdits

CONCLUSIONS

Com heu pogut comprovar al llarg d’aquest projecte, la nostra cultura (com de fet, totes les cultures) és l’herència o el resultat d’un sincretisme (barreja) cultural molt divers. Hem pogut conèixer la història d’Al-Àndalus, entendre les seves aportacions a la nostra societat actual i hem pres consciència de la importància del seu llegat cultural i artístic.

A més a més, ens hem endinsat a l’Islam, una religió que, malgrat ens sembli llunyana, té una forta presència a Barcelona. A més a més, la història ens demostra que no és una religió nouvinguda. La convivència entre les tres grans religions de l’Edat Mitjana ens hauria de fer reflexionar sobre la possibilitat de millorar les relacions actuals entre les grans religions del món. El mateix Barack Obama va posar l’Al-Àndalus com a model a seguir per a una convivència pacífica entre les religions.

Per últim, més enllà d’entendre i conèixer l’Al-Àndalus, el projecte també pretén ser una base per al debat i ens vol mostrar que realitats aparentment llunyanes a les nostres no ho són tant. Conèixer l’altre ens hi acosta i, en canvi, la ignorància, allò desconegut, ens genera por i és, sovint, la base del racisme.