Procés 4. Climogrames

En aquesta activitat haureu de fer un climograma de cada paisatge de la zona climàtica en la que us heu convertit en experts. Hauran de sortir un total de vuit climogrames. A l'aula ja haurem explicat com s'han de fer. Aquí teniu tots els procediments per tal de fer el climograma, i quins són els passos per interpretar-lo i comentar-lo per si no us ha quedat clar a classe.

Per tant aquest procés constarà de dues parts:

Les dades per fer aquests climogrames les podeu treure d'aquí.