Pauta pels climogrames

 

Procediments per a realitzar un climograma a mà

El primer que hem de fer es posar el títol, és a dir, la ciutat o l'indret que volem representar al climograma.

A sota del títol hi haurem de representar la taula de dades a partir de la qual haurem de realitzar el climograma. Aquesta taula incorpora una fila amb els mesos de l'any, una altra fila amb les temperatures, i la tercera fila amb els resultats de les precipitacions. Exemple:

 

 

Comencem el gràfic del climograma

  1. Eixos del gràfic. Es dibuixen dos eixos verticals:
  2. Representació de les dades:

 

Procediments per a realitzar un climograma amb l'Excel

El professor Pedro Colmenero, de l´IES Tierra Blanca de la Zarza (Badajoz) ha elaborat aquesta plantilla d´excel amb les fórmules necessàries per construir climogrames. Quan obris la plantilla excel, observaràs dues columnes d´informació corresponents a les temperatures i a les precipitacions, i l´estructura buida d´un climograma.

Si anéssim introduint les dades de la taula de sota corresponents a les temperatures/precipitacions a la ciutat de Badajoz, observaríem com es va configurant el gràfic.

 

A continuació, i a partir d'aquesta adreça, configureu tots els climogrames de les taules que se us van presentant, cadascuna correspon a un paisatge climàtic. Aneu guardant les diferents plantilles a la vostra carpeta de l´scratch amb el títol "Climograma X", etc.

Interpretar climogrames

Per interpretar climogrames ens hem de fixar en els següents aspectes:

  1. Temperatura.
  2. Precipitació.

 

Reconèixer paisatges climàtics a partir de climogrames

Podem saber de quin paisatge climàtic es tracta el climograma corresponent si ens fixem en diversos aspectes:

Es pot fer una primera divisió segons les tres grans zones climàtiques si ens fixem en les temperatures:
Temperatures elevades. Diferència de temperatures marcada per les estacions. Temperatures baixes, hiverns durs i llargs.
CLIMA CÀLID
CLIMA TEMPERAT
CLIMA FRED

 

Un cop tinguem clar a quina zona climàtica pertany el nostre climograma, podem esbrinar a quin paisatge climàtic correspon:

 
CLIMA CÀLID
CLIMA TEMPERAT
CLIMA FRED
 
Equatorial
Tropical
Desèrtic
Mediterrani
Oceànic
Continental
Polar
Alta muntanya
Molt abundants No estació seca. Per sobre dels 1500 ml / any. Abundants. Estació seca. Insignificants, menys de 100 ml. / l'any. Irregulars i mal repartides durant l'any (sobretot a la tardor i l'hivern) 400 a 800 ml. / any. Repartides durant l'any. (més a l'hivern). Més de 700 ml / any. Pluja sobretot a l'estiu, però presents tot l'any. En forma de neu. Poca precipitació. Abundants, poden arribar s superar els 1100 m. / any.
Altes i uniformes tot l'any. Elevades Presenten petites variacions. Molt elevades. Estius càlids, hiverns frescos. Estius càlids, hiverns frescos. Hiverns freds, estius càlids. No superiors a 10 Cº. Normalment per sota 0 Cº. No hi ha estiu, 8 a 9 mesos d'hivern. Baixes durant tot l'any. Hiverns sota o C0.
Pràcticament inexistent. Entre 5 i 10 Cº. Amplitud diària molt exagerada. Anualment es pot trobar entre 5 i 10 Cº. Amplitud tèrmica entre 10 i 15 Cº. Amplitud tèrmica entre 10 i 15 Cº Molt marcada, més de 15 Cº. Amplitud exagerada, més de 20 Cº. Amplitud marcada, entre 15 i 20 Cº.

 

Climogrames dels diferents paisatges

CLIMA CÀLID
Equatorial
Tropical
Desèrtic

 

CLIMA TEMPERAT
Mediterrani
Oceànic
Continental

 

CLIMA FRED
Polar
Alta muntanya

informació de la taula i seqüència de climogrames extreta de Gabriel Roig a www.slideshare.net: http://www.slideshare.net/gabriel_roig/els-climes-del-mn