Procés 2. Mapa climàtic del món.

 

Descarregueu aquest mapa del món. A partir del mapa del dossier de la pàgina 4, pinteu les diferents zones climàtiques del món i els seus climes. No oblideu de fer una llegenda.

Adjuntareu el mapa dins del treball.