Procés 1. Experts Climàtics

 

En aquest primer pas, abans de viatjar, heu de convertir-vos en experts i entendre el perquè en uns indrets del món hi ha un tipus de climes i perquè en d'altres n'hi ha uns de ben diferents. Heu de respondre les següents preguntes a partir dels següents enllaços web que se us proporcionen.

 1. Expliqueu la diferència entre temps i clima.

  http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/tempsclima/clima1.htm

 2. http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1007

 3. Quins són els elements del clima. Expliqueu-los el millor que sapigueu.

  http://mimosa.pntic.mec.es/~jfreije/Clima%20y%20Climas.htm

  http://www.educaplus.org/climatic/04_elem_queson.html

  Intenteu incloure, sempre que sigui possible, els següents aspectes de cada element:

 4. Quin són els factors que modifiquen la temperatura. Expliqueu-los el millor que sapigueu.

  http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/tempsclima/clima2.htm

  http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA8/page6.html

  Per a cada factor feu una descripció de:

 

El document d'aquest procés 1 haurà de ser el primer fet amb Word.