PREGUNTES

- Qui va ser el principal emprenedor de la primera volta al món?

- De quin país provenia aquest navegant? Per què no va realitzar el viatge amb el regne del seu país d'origen?

- Quin nom va rebre el tractat que van signar els reis i el capità del viatge? Quines diferències i similituds hi trobeu amb les capitulacions de Santa Fe?

- Quines són les causes principals que el van empènyer a realitzar el viatge?

- Destaca 5 queviures que es van endur pel viatge.

- Descarrega't aquest mapa. Utilitzant el programa paint de l'ordinador, dibuixa-hi el recorregut que van seguir. En acabat inserta'l a la resta del document.

- Agafa un full de quadres i fes-hi un eix cronològic des de la sortida del viatge fins a l'arribada. Hi han de constar els llocs més destacats per on van passar així com els fets més importants que van succeïr durant el viatge. IMPORTANT: Respecta les proporcions que tot eix ha de tenir, i no oblidis posar també els anys a la línia de l'eix.

- Quins problemes van patir durant el viatge?

- Qui va acabar comandant el viatge? Per què?

-Quant temps van trigar a realitzar el viatge?

- Quants mariners van sortir amb l'expedició? Quants van poder retornar? Explica diferents causes possibles de la mort de tants mariners.

- Principals conseqüències d'aquest viatge.