La terra

La Terra a l'univers

 

 

La forma geoide de la terra

Les antípodes

El nom prové del grec "anti", que vol dir oposat, i "pous", que vol dir peu.

L'antípoda és el lloc de la superfície terrestre diametralment oposat a un altre. Per tant, és també el lloc més allunyat respecte l'altre.

A partir d'aquesta adreça web, i ajudats pel google maps si ho necessiteu, trobeu les diferents antípodes de:

Entre quines antípodes hi ha més distància: Entre l'Antàrtida i la seva antípoda, o entre l'Equador i la seva antípoda? Per què?

 

La Rotació i els Fusos horaris

 

Mapa dels fusos horaris del món en un planisferi

 

Mapa dels fusos horaris del món en un planisferi

 

A partir del mapa del llibre i dels atles del final del llibre, realitza els següents exercicis:

 1. Són les 12 del migdia a Barcelona, quina hora és a:
 2. Quan a l'Argentina són les 7 del matí, quina hora és a Sidney?
 3. Quan a indonèsia és dissabte a les 3 de la nit, quin dia és a l'Argentina?
 4. Per què cada fus horari abasta un angle de 15 graus?
 5. Per què les línies dels fusos horaris són irregulars?
 6. Si viatges a Xile, hauràs d'avançar o retardar la hora del teu rellotge? Quantes hores?

 

La Translació i les estacions:

El fet que determina l'existència d'estacions a la Terra és la desviació del seu eix de rotació.

Per tant, a l'estiu fa més calor per dos factors importants entre d'altres:

 1. Durant l'època d'estiu hi ha més hores de sol, i per tant, més hores de raigs de sol escalfant la superfície de l'hemisferi en concret.
 2. Els raigs del sol arriben de manera més vertical, escalfen menys superfície però més intensament.

A l'hivern passa tot el contrari:

 1. Menys hores de sol, i per tant menys hores de raigs de sol, fet pel qual es refreda la superfície de l'hemisferi en concret.
 2. Els raigs de llum menys verticals, i per tant escalfen més superfície però menys intenament.

 

 

Si l'eix de rotació la terra no estigués inclinat, no hi hauria estacions.

 

 

 

 

 

Nadal a l'estiu austral

 

Exercicis:

 1. La Maria està jubilada, però diu que només té 16 anys.
  • Per què creus que ho diu això?
  • Quina edat ha de tenir realment?
 2. Amb tot el que hem llegit i explicat, raona perquè quan a Barcelona és estiu, a l'Argentina és hivern i viceversa.

Vocabulari:

Sistema Solar, òrbita, planeta, forma geoide, hemisferis, antípoda, moviment de rotació de la terra, moviment de translació de la terra.

 

Links d'interès

 

Torna