Geografia política

 

Europa
Àsia
PLJ

 

Pots acostar i ampliar la imatge si prems a la vegada les tecles "Ctrl" i "+". La pots allunyar si prems a la vegada les tecles "Ctrl" i "-".

EUROPA

 

 

Per practicar, obre cada enllaç i prem sobre el mapa, que et portaran als mapes interactius d'Enrique Alonso.

 

ÀSIA

 

 

Per practicar, obre cada enllaç i prem sobre el mapa, que et portaran als mapes interactius d'Enrique Alonso.

 

PLJ

 

Per practicar, obre cada enllaç i prem sobre el mapa, que et portaran als mapes interactius d'Enrique Alonso.

 

 

Torna