Geografia Física dels continents

 

Àfrica
Amèrica del Nord
Amèrica del Sud
Europa
Àsia

 

Pots acostar i ampliar la imatge si prems a la vegada les tecles "Ctrl" i "+". La pots allunyar si prems a la vegada les tecles "Ctrl" i "-".

ÀFRICA

 

 

Per practicar, obre cada enllaç i prem sobre el mapa.

Mapes flash relleu d'Àfrica (1)

Mapes flash relleu d'Àfrica (2)

Mapes flash rius i llacs d'Àfrica (1)

Mapes flash rius i llacs d'Àfrica (2)

Mapes flash costes d'Àfrica (1)

Mapes flash costes d'Àfrica (2)

 

AMÈRICA DEL SUD

 

 

Per practicar, obre cada enllaç i prem sobre el mapa.

Mapes flash relleu d'Amèrica del Sud (1)

Mapes flash relleu d'Amèrica del Sud (2)

Mapes flash rius i llacsd'Amèrica del Sud (1)

Mapes flash rius i llacs d'Amèrica del Sud (2)

Mapes flash costes d'Amèrica del Sud (1)

Mapes flash costes d'Amèrica del Sud (2)

 

AMÈRICA DEL NORD

 

 

Per practicar, obre cada enllaç i prem sobre el mapa.

Mapes flash relleu d'Amèrica del Nord i central (1)

Mapes flash relleu d'Amèrica del Nord i central (2)

Mapes flash rius i llacs d'Amèrica del Nord i central (1)

Mapes flash rius i llacs d'Amèrica del Nord i central (2)

Mapes flash costes d'Amèrica del Nord i central (1)

Mapes flash costes d'Amèrica del Nord i central (2)

 

EUROPA

 

 

Per practicar, obre cada enllaç i prem sobre el mapa.

Mapes flash relleu d'Europa (1)

Mapes flash relleu d'Europa (2)

Mapes flash rius i llacs d'Europa (1)

Mapes flash rius i llacs d'Europa (2)

Mapes flash costes d'Europa (1)

Mapes flash costes d'Europa (2)

 

ÀSIA

 

 

Per practicar, obre cada enllaç i prem sobre el mapa.

Mapes flash relleu d'Àsia (1)

Mapes flash relleu d'Àsia (2)

Mapes flash rius i llacs d'Àsia (1)

Mapes flash rius i llacs d'Àsia (2)

Mapes flash costes d'Àsia (1)

Mapes flash costes d'Àsia (2)

 

Torna