REPÚBLICA

(509 a.C. – 27 a.C.)

1-. ORIGENS

La República s’inicia amb l’expulsió de Tarquí el superb i la conseqüent abolició de la monarquia per part del senat existent l’any 509 a.C.

El nom de República prové del llatí: Res (cosa), publica (del poble), i que malgrat ens dóna entendre que hauria de ser un govern de tots, veurem com a la pràctica es tractarà d’una oligarquia, una forma de govern en la que el poder en mans d’uns pocs poderosos, en aquest cas els patricis.

 

2-. SOCIETAT

 

PATRICIS

PLEBEUS

ESCLAUS

- Aristocràcia que dominarà el Senat i els Comicis

- Poc a poc cedí terreny davant els plebeus

-    Petits propietaris i artesans

-   Formaven part de l’exèrcit, pagaven impostos però no tenien drets

-   494 a.C. primera revolta dels plebeus. El conflicte s’allargarà durant dos segles. Abandonen Roma però el cònsol Meneni Agripa els convencé, prometent-los crear la tribú de la plebs com a magistratura (defensava els drets dels plebeus)

- Sobre el 300 a.C. van aconseguir la igualtat, plens drets, accés al govern, matrimoni amb patricis...

- Amb l’expansió militar cada vegada seran més

- Al segle I a.C. serà l’estrat social més abundant

- Amb el temps, plebeus i patricis conformaran la nobilitas

 

ECONOMIA

 

INSTITUCIONS

 

SENAT

màxim poder

Vitalicis

3OO SENADORS

membres de les famílies patrícies i antics magistrats de prestigi

-   Dirigeixen la política exterior

-   Control dels magistrats (molt coactiu)

-   Aconsellen als cònsols (coacció)

-  Control de les finances

MAGISTRATS

1 any al càrrec

1 any Sense sou

Càrrecs per als més rics

SUPERIORS

CÒNSOL

(2)

Càrrecs suprems a la magistratura

-   Presideixen el senat

-   Màxim poder militar

-   Proposen lleis

-  (poder executiu)

-  Convoquen el senat

PRETOR

-   Justícia

CENSOR

-   Recompte dels ciutadans segons la riquesa (cens)

INFERIORS

EDIL

-   Aspectes urbanístics (Construcció ponts, carrers, ubicació edificis importants)

-   Aspectes lúdico-festius (Convocar jocs esportius, cel·lebracions, etc...)

-   Vigilància policial

QÜESTOR

-   Impostos

- Balances econòmiques de les guerres (Pagar els exèrcits)

TRIBÚ DE LA PLEBS

No patricis

Va permetre a partir del 300 a.C., accedir a la carrera d’honors a plebeus)

-  Defensa dels ciutadans davant els abusos de poder

COMICIS

Format per ciutadans, plebeus i patricis

 

COMICIS CURIATS

(integrat per ciutadans segons l’origen de les famílies)

-  Voten lleis

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Escullen els magistrats

COMICIS TRIBUNATS

(integrat per ciutadans segons el lloc de residència) Elegien els magistrats inferiors i els tribú de la plebs (guanyà poder amb el pas dels anys)

COMICIS CENTURIATS

(integrat per ciutadans segons la seva riquesa)

193 grups de ciutadans, cada grup 1 vot. Votacions començaven pels més rics (98), quan s’arribava a majoria absoluta es parava la votació, així els ciutadans més pobres Escullen magistrats superiors

NO CIUTADANS (Altres homes lliures, dones, nens i esclaus)

 

5-. EXPANSIÓ TERRITORIAL

Roma aconseguí conquerir grans i nombrosos territoris, sobretot gràcies a un exèrcit nombrós i eficaç. Qualsevol ciutadà entre 17 i 60 anys podia ser soldat de l’exèrcit en cas de necessitat. Aquests soldats estaven sotmesos a una disciplina molt dura i molt severa.

5.1. Etapes

 1. PENÍNSULA ITÀLICA ( 500 a.C. – 250 a.C.)
 2.  

 3. GUERRES PÚNIQUES ( vs. Cartago) (264 a.C.- 146 a.C.) - (Mapes Annexos) Cartago era al segle III a.C. la potència marítima més important al Mediterrani.
 4.  

 5. MEDITERRANI ORIENTAL (s. II a.C. – s. I d.C.)

 

5.2. Procés de dominació

 1. Durant la conquesta:
 2. Acabada la conquesta:

 

6-. CRISI DE LA REPÚBLICA (segle I a.C.)

El nombre de causes per les quals s’inicia la decadència de la república és molt nombrós i extens. A més, moltes d’aquestes causes són a la vegada fets importants entre sí. A grans trets, i de manera injustament resumida podríem distingir-ne diverses:

Causes:

 1. Desorganització administrativa:
 2.  

 3. Desigualtats socials entre:
 4. Ambicions de poder de molts magistrats en el seu Cursus honorum:

 

Fets:

De la mateixa manera que amb les causes, gran nombre d’esdeveniments van portar a la fi de la república per donar pas a l’imperi. D’entre la gran quantitat, aquesta és una petita selecció d’alguns dels fets, conflictes, revoltes, i guerres civils més importants i més determinants a l’hora de configurar els futurs canvis cap a l’estat imperial.

 

 1. Revoltes germans GRAC (Tiberi i Gai, néts d'Escipió l'Africà), 133 a.C. i 123 a.C.
 2.  

 3. Revolta d'Espartac (73 a.C.): Esclau gladiador
 4.  

 5. Guerra dels aliats (socii ) 98 a.C. – 81 a.C. :
 6.  

 7. Guerres Civils:
 8.  

 9. Dictadures:
 10.  

 11. Primer triumvirat (59 a.C.) :
 12.  

 13. Segon triumvirat (40 a.C.) :

 

Conseqüències:

Cada fet i cada conflicte comentats han suposat causes de fets posteriors lligats a ells. Buscant una simplificació molt resumida, prenem com a conseqüència final de tota la crisi del segle I a.C. la fi de la República romana i l’inici del nou sistema imperial.

OCTAVI

 

ANNEXOS REPÚBLICA

CARTAGO

Cartago, situada prop de l’actual Tuníssia, fou una ciutat fundada per fenicis de la ciutat del Tir, al sud de l’actual Líban. Els orígens de la seva fundació es remunten al segle VIII a.C., i tal i com passa amb Roma, també trobem una fundació mitològica i una de més històrica.

En el moment de màxima expansió, cap al segle III a.C., , Cartago va tenir sota els seus dominis gran quantitat de territoris, creant així un imperi mercantil que va arribar fins a la península ibèrica, on fundaren Nova Cartago. També arribaren a les illes Balears, a Sicília, i fins a Mauritània i totes les costes del nord d’Àfrica. Malgrat aquest extens territori sota control, les zones d’autèntica colonització no van ser tant bastes, i aquestes es van limitar a les zones més properes a la metròpoli. La resta de ciutats de l’imperi tenien una relació d’associació o una mena de vassallatge amb la capital púnica.

Aquesta forta expansió va topar, cap al segle III a.C., amb el que seria a partir d’aleshores la gran dominadora del Mediterrani, Roma. Després d’acabar la tercera i última guerra púnica, on Roma va esclafar i arrasar Cartago, deixant una ciutat absolutament devastada. Octavi August, ja en època de l’imperi romà, reconstruirà la ciutat per fer-la la capital romana de les províncies africanes de l’imperi.

 

Exèrcit romà

 

La legió romana era la unitat d'infanteria bàsica de l'exèrcit romà, i depenent de les fonts, podia tenir entre 3000 i 6000 soldats. A grans trets, cada legió es dividia en 10 cohorts. Cada cohort es dividia en tres manipules, i a la vegada, cadascuna d'aquestes manipules estaven formades per dues centúries, 80 homes cadascuna aproximadament.

La majoria d’integrants de la legió eren d’infanteria pesada (portaven casc, cuirassa, espasa curta, llança, i un gran escut rectangular)

Hi havia també un bon nombre d’integrants d’infanteria lleugera (arquers i foners, utilitzaven la fona, “tirachines”, dedicats a desarticular les formacions enemiges). En menor nombre hi havia genets.

Condicions:

 • Disciplina fèrrea.
 • Generals tenien dret sobre la vida dels seus soldats.
 • Servei obligatori fins als 30 anys més 14 a la reserva.
 • En la victòria soldats rebien part del botí.
 • Quan es llicenciaven rebien un lot de terres.

http://www.dariusdomain.com/v_legio/ Vestimenta i estratègia legió romana

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc338ca3.phpEquipament i càrrecs a l'exèrcit romà

PROCÉS DE DOMINACIÓ REPÚBLICA – Guerres púniques fins a Cèsar

 
 
 
 
 
 
Seqüència a partir del link: http://www.xtec.es/~sgiralt/labyrinthus/flash/maparep.html
 
Procés de dominació romana d'Hispania

 

INSTITUCIONS

Magistratura especial : Dictadura

Dictador: magistrat únic al qual es concedia tot el poder durant un màxim de sis mesos quan la república es trobava en circumstàncies excepcionals que la posaven en perill. Aquest càrrec, però, va ser desvirtuat el s. I a. C. per Sul·la i Cèsar perquè el van emprar tan sols per legitimar el seu poder personal.

 

Juli Cèsar
 
Octavi August

 

"En Aquell temps (218 a.C.), Gneu Corneli Escipió va fondejar a Hispània davant la ciutat d’Emporion. Hi van desembarcar les tropes dels pobles marítims fins a l’Ebre, va assetjar les que van refusar obeir-lo, va rebre amablement els que se li van sotmetre i els va fer objecte del millor tractament possible.

Quan va tenir assegurades aquestes conquestes dels pobles marítims, va avançar amb tot el seu exèrcit en direcció a l’interior, perquè el seu exèrcit havia reunit ja un gran nombre d’aliats ibers (…), es va guanyar l’amistat i l’aliança de tots els pobles d’aquest cantó de l’Ebre. "

POLIBI, s. II A.C.