PROJECTES DINS L'ÀMBIT DE LES TIC

 

Aquest és un recull de diferents projectes en l'entorn de les TIC, i que es troben repartits en els temes de la pestanya de continguts de la present web. Hi ha algunes webquests i caceres del tresor, en les quals als crèdits ja explico si recullo aspectes de webquests ja creades. El projecte més recent és un Projecte de Síntesi de Segon d'ESO, "Joc de Rols", sorgit del treball en equip dels tutors de Segon d'ESO de la meva Escola actual, l'Escola Súnion de Barcelona. Hi he afegit també algun projecte senzill basat en una eina 2.0 com el timetoast, i que considero un dels millors treballs que he creat tot i que no el puc emmarcar dins de cap tipologia concreta, i que es treballa de manera transversal amb l'activitat de tutoria. També hi he afegit algun exercici molt senzill, un joc, i al final, tres animacions que he creat per tal d'il·lustrar a l'aula algun contingut molt concret. Els darrers cinc projectes són espais que he creat per recollir projectes dels alumnes en el marc de diferents matèries variables de lliure elecció.

 

 

Personatges Medievals
Al-Àndalus
Joc de Rols (Síntesi 2n d'ESO)
La fotonovel·la mitològica
Torna Egipte!!!
Safari climatològic
L'eix cronològic de la teva vida
La primera volta al món

(cacera del tresor)

Tocat i enfonsat!!!

(joc)

Les antípodes

(exercici)

La projecció cilíndrica
d'una taronja

(animació)

L'aventura d'Alexandre el Gran

(animació)

La reconquesta

(animació)

Barcelona a través de les seves aigües

(Crèdit variable i Projecte d'àmbit TIC)

Taller de llengua

(Recull de blogs en l'entorn de la
llengua catalana, matèria de reforç)

Roman and medieval Barcelona

(Projecte col·laboratiu en anglès per tal d'acostar informació històrica de la ciutat de Barcelona als turistes de la ciutat)

El món en conflicte

(Matèria de crèdit variable. Web que recull els diferents projectes dels alumnes)

B-ART-celona

(Matèria de crèdit variable. Web que recull els diferents projectes dels alumnes)